Taken van de Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren

De Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren is opgericht op initiatief van de gemeenten Blaricum en Laren. Burgemeester Joan de Zwart van Blaricum en wethouder Karin van Hunnik van Laren tekenden 25 maart 2019 de overeenkomst tussen de gemeenten en de stichting in aanwezigheid van de lokale pers en andere geïnteresseerden.
Het doel van de oprichting van deze stichting is om de vrij omvangrijke kunstcollecties van beide gemeenten zowel inhoudelijk als in praktische zin veel aandacht te geven. De stichting is verantwoordelijk voor een goed beheer van de kunstwerken die zichtbaar zijn in beide gemeentehuizen evenals de werken in het gezamenlijke depot in Laren. Daarnaast is er werk permanent of tijdelijk in bruikleen bij derden zoals Singer Laren.

Het bestuur is onbezoldigd. Er is een jaarlijks budget vanuit de gemeenten ter beschikking gesteld voor het beheer. De bedoeling is vrijwilligers in te zetten bij uitvoerende beheerstaken.

Een belangrijk taak is om de gemeentebesturen te adviseren over de rubricering van werken. Concreet is gevraagd om voorstellen te doen over indeling van werken in de categorie museaal (collectie A) en de categorie van belang voor de gemeente in verband met de relatie van de kunstenaars met die gemeente (collectie B). Ook is er veel werk dat vanuit historisch oogpunt belangrijk is en een weergave is van het karakter van de dorpen (collectie C). Gevraagd is daarbij om tevens een voorstel te doen over afstoten van werken in depot die niet logischerwijze in de collectie behoren (collectie D). Dat betreft eveneens werken uit de inmiddels niet meer bestaande Beeldende Kunstenaars Regeling.
Inmiddels, januari 2022, is het advies uitgebracht aan beide colleges.

Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren
info@kunstcollecties-blaricum-laren.nl